Zmywanie

Zmywacze - czyli w zasadzie rozpuszczalniki, swoje działanie opierają na rozpuszczaniu określonych substancji - najczęściej smarów, osadów eksploatacyjnych, farb lub klejów.

Ich głównym zadaniem jest usuwanie określonych substancji, ale również odtłuszczanie a w niektórych przypadkach, także konserwacja. 

 

W tej grupie produktów, znajdziemy zarówno łagodne, nietoksyczne środki do usuwania lekkich zabrudzeń z delikatnych powierzchni, jak i bardzo silne, agresywne chemicznie preparaty na bazie węglowodorów a nawet kwasów - do stosowania w przemyśle. 

Jest to szczególna grupa środków chemii technicznej, w której zdecydowana większość to preparaty łatwopalne i niebezpieczne.
Przyczyną tego jest oczywiście ich skład w którym dominują wysoce łatwopalne alkohole i rafinaty ropy naftowej - zazwyczaj w towarzystwie równie łatwopalnych gazów pędnych (aerozole) .

Zmywacze można dzielić w oparciu o różne kryteria. Najbardziej uniwersalnym podziałem jest chyba podział funkcjonalny na:

  • zmywacze odtłuszczające - pozostawiające powierzchnię roboczą czystą i wolną od tłuszczy technicznych (do stosowania przed malowaniem, klejeniem, procesami technologicznymi) 
  • zmywacze smarujące - usuwające zabrudzenia ale pozostawiające film olejowy chroniący przed wilgocią itp. (stosowanie w elektrotechnice) 
  • rozpuszczalniki - rozpuszczają żywice i polimery, często jednak pozostawiając ślad w postaci nieodparowujących pozostałości po procesie rozkładu usuwanych substancji