Renowacja

Renowacja kojarzy się zwykle z zestawem czynności  wokół  oczyszczania powierzchni i poprawą ich jakości – przez nanoszenie nowych powłok malarskich, lub polerowanie istniejących.

Często jednak konieczne jest również włączenie dodatkowych zabiegów jak uzupełnianie ubytków materiału, pęknięć czy innych uszkodzeń powierzchni .

Samo wykańczanie powierzchni metalicznych, oznacza korzystanie z szerokiego wachlarza dostępnych technik uszlachetniania powierzchni i jej zabezpieczania przed czynnikami fizycznymi – jak utlenianie czy degradacja pod działaniem innych procesów fizycznych. Tu, publikujemy zbiór porad dotyczących tego typu działań.